Vor Frue Kirke Silkeborg

Kirkeskat

Kirkeskat

Ordet ”kirkeskat” har ikke en smuk klang i manges ører. - Det handler vel om tro og fællesskab og vi har jo ikke som folkekirken, en masse ansatte folk. 

Nej, i vores kirke arbejder folk frivilligt; organisten, sakristanen, rengøringen, kateketen og mange, mange flere..så hvorfor skal vi så også betale til kirken?

Kirken – de levende stene, det er os og vi kan meget gennem fællesskabet og vor frivillige hjælp. Men hvis ikke vi har bygninger, de fysiske kirker og menighedshuse til at udøve vore sakramenter og fællesskab i, så bliver menigheden hjemløs. Hvis ikke vi har en administration der varetager hele vort bispedømme og præster til at varetage messer, sakramenter som dåb, 1. kommunion, firmelse, vielse og begravelse, så ville vi være som vildfarne får uden hyrde. En hyrde der også er der, når vi behøver hjælp, ved skriftemål, ved sorg og vejledning, og til undervisning.

I sådant et kirkeligt fællesskab er man selvfølgelig nødt til at have nogle indtægter for at kunne betale udgifterne. Det ville jo være nemt, om vi alle skulle betale det over vores skattebillet. Men det privilegium har kun folkekirken i Danmark. Derfor må vi katolikker – hver især – selv betale et beløb af vores indkomst, eller pension for at vores ”kirkeforening” kan blive ved med at eksistere, på samme måde som vi betaler for at være med i en idrætsforening – eller en hvilken som helst anden organisation.

Er du i tvivl om hvordan du gør dette, kan du henvende dig til vore præster, eller til Peter Apollo, der er vor kirkeskat repræsentant, mail: peterapollo1@gmail.com.

Kirkeskattekampagne

KIRKESKAT 5:
I dag er sidste søndag - i denne omgang - hvor der reklameres for betaling af kirkeskat. Reklameres for nødvendigheden af, at du bidrager økonomisk til kirkens opretholdelse. Med minimum 1% af din skattepligtige indkomst. Du må gerne betale mere. Når du har oprettet en betalingsservice med overførsel af kirkeskat, kan du roligt sætte dig tilrette på kirkebænken og nyde tanken om, at du er med til at sikre:
- at der er varme i kirken i de kolde perioder.
- at pastor Stefano ikke skal cykle mellem Randers og Silkeborg.
- at både dine børn og børnebørn kan deltage i den første hellige kommunion.
- at der fortsat er en præst tilstede i Silkeborg.
- at du kan komme til kirkekaffe og opleve fællesskabet i kirken.
- at den katolske liturgi fejres i Silkeborg.
- at der fortsat kan være valfart i Øm.

Dette og meget meget andet er du med til at sikre med betaling af din kirkeskat. Det er vigtigt med kirkeskatteaftaler. Når Kirken ved hvad der ”kommer ind” er det lettere at planlægge forskellige aktiviteter. Den ved at dit bidrag kommer hver måned.
Og der er god grund til at vælge en kirkeskatteaftale. Så får du nemlig mere for pengene. Det gør du, fordi du automatisk får et fradrag i skat. Det betyder at for hver 500 kr du betaler, får du ca kr. 135 tilbage fra skat. Du har altså reelt kun betalt ca kr. 365. Men kirken får det fulde beløb. Modsat når du giver penge i kollekt. Hvis du der giver 500 kr får kirken 500 kr. Og du betaler 500 kr.

Luk gerne dine øjne et øjeblik og tænk på Andet Korintherbrev kap. 9 v. 7 hvor der står: ”Gud elsker en glad giver”. Og vend så igen blikket mod alteret.

TAK!

KIRKESKAT 4:
Alle der er tilstede her i kirken i dag er medlem af et mindretal. Vi tilhører Den katolske Kirke i Danmark. Og det er egentlig lidt ærgerligt. Vi tilhører nemlig en uddøende race. I hvert til fald hvis den økonomiske udvikling der har fundet sted de sidste mange år fortsætter. Hvis kurven der illustrerer indbetalingen i kirkeskat fortsætter i samme retning som hidtil, lukker og slukker Kirken pga. pengemangel. Kirken har de sidste åringer haft regulært underskud. Vi bruger flere penge end der kommer ind. Det har været nødvendigt at lukke og sælge kirker. Det kan naturligvis ikke fortsætte.

Vi skulle måske i stedet ønske at det var en af Folkekirkens kirker vi sad i lige nu. Så kunne vi være mere rolige. I Danmark er 74,7 % af befolkningen medlem af Folkekirken. Og de betaler alle kirkeskat hvis de har en indtægt. ALLE. Sådan er det desværre ikke hos os. Tvært imod.

Mange katolikker er tilsyneladende tilfredse med at modtage Guds nåde. Men det gør det ikke alene. Hvis vi fortsat vil kunne opleve skønheden i den liturgiske fejring i den Katolske Kirke. Hvis vi ønsker at vores børn skal døbes i den katolske tro. Hvis vi med glæde og stolthed skal kunne sige, at vi tilhører en verdens kirke. Hvis vi vil medvirke til at videreføre troen og traditionen, bliver vi nødt til også at bidrage økonomisk. Hver især. Vi får ikke hjælp andetsteds fra. Vi bliver nødt til at betale kirkeskat.

KIRKESKAT 3:
Kirkens beståen er afhængig af mange faktorer. Først og fremmest en levende tro. Og et aktivt og bevidst engagement. Af alt det frivillige arbejde der udføres. Rengøring- og udsmykning af kirken. Deltagelse i menighedsrådsarbejde. Planlægning af sommerfest og tilberedelse af kirkekaffe. Vedligeholdelse af hjemmesiden. Undervisning af vores børn og pasning af vores smukke have. Dette og meget andet sørger de frivillige i Kirken for. Tak for det.

De frivillige er med til at opretholde vores kirke. Både den fysiske kirke og den åndelige. De frivillige har stor betydning for vores Kirke. For at vi kan samles i fællesskab og lytte til Guds ord og meditere over deres betydning for os i dag. Men frivillighed gør det desværre ikke alene. Kirken har brug for penge for at opretholde sin eksistens. Det kan du være med til at sikre. Du kan være med til at sige TAK for Kirken. Du kan betale kirkeskat.

KIRKESKAT 2:
Hvorfor skal vi betale kirkeskat? Det skal vi fordi den katolske kirke i Danmark ikke modtager nogen støtte fra den danske stat. Og vi modtager ingen penge fra Vatikanet heller.

De penge Den Katolske Kirke modtager i kirkeskat, anvendes til meget forskelligt. Grundlæggende er kirkeskat en nødvendighed, for at opretholde og bevare den katolske Kirke i Danmark.

Pengene går til vedligeholdelse af kirken. Betaling af el og varme. Kirkeskatten sikrer at vores præster får løn, og at de har en bil at køre i. Det er nødvendigt med penge for at kunne fejre liturgien. Skatteindtægten sikrer at vores børn og unge kan modtage undervisning. At præsterne kan komme på efteruddannelse – og at der uddannes nye præster. Pengene bruges til at Kirken kan holde sig ajour med gældende lovgivning. At der er mulighed for afholdelse af retræter, og for at invitere en oplægsholder til et kirkekaffemøde. Pengene går til meget forskelligt, der ikke fuldt kan opremses her. Tænk lidt over det, og tal med hinanden efter messen om hvor meget forskelligt pengene går til. 

KIRKESKAT 1:
Vores menighedsråd har besluttet, at vi i Silkeborg skal have fokus på kirkeskat.

Så derfor: TAK til de af jer der allerede betaler kirkeskat. Kirkeskatten er et væsentligt og nødvendigt bidrag til opretholdelse af den Katolske Kirke i Danmark. Og lokalt i Silkeborg.

På pastoralrådsmøde er det besluttet, at der stiles imod at alle katolikker over 16 år betaler kirkeskat med minimum 1% af den skattepligtige indkomst.

15% af det vi betaler går til bispedømmets fælles aktiviteter. 25% går til præsternes lønninger. Og 60% af det vi betaler i kirkeskat går til vores egen menighed.

I Silkeborg kommune er den gennemsnitlige skattepligtige indkomst for alle over 14 år kr. 250.800. I Silkeborg menighed er der ca. 250 medlemmer over 16 år. Hvis katolikkerne i Silkeborg kan sammenlignes med gennemsnitssilkeborggenseren, ville der blive betalt kr. 627.000 i kirkeskat om året i Silkeborg. I 2019 blev der betalt kr. 195.012!

Folder om kirkeskat

Læs folderen "Min kirke skal bestå"