Vor Frue Kirke Silkeborg

Messetider

Indsamling til nyt orgel

Igennem de senere år har vores orgel fået flere og flere skavanker. Det høres ikke særligt tydeligt nede i kirken, men står man lige under orgelpulpituret kan man godt høre den støj, der er omkring tonerne. Og sådan må det ikke lyde.

Vores orgel er jo ikke et pibeorgel, sådan et som man oftest ser i kirkerne her i landet. Havde det været det, så havde det holdt i op til flere 100 år. Nej, det er et digitalt orgel, altså en ”spillecomputer”, og som med al anden computerteknik, så har det en begrænset holdbarhed, desværre. Sidder man lige overfor det, kan man virkelig høre den digitale støj. Det er sådan set et spørgsmål om tid inden det bryder endegyldigt sammen.

Så kunne man måske ønske sig et pibeorgel, et holdbart et, men det vil koste flere mill. kr. at anskaffe. Det er håndværk hele vejen igennem, specialistarbejde, og materialerne er fine, så den voldsomme pris er berettiget.

Den slags udskejelser har vores lille kirke ikke råd til. Vi var længe optaget af et tilbud, et digitalt orgel, som fra nyt ville koste 270.000 kr. Det er meget for os. Men så fik vi for et par måneder siden viden om et elektronisk orgel, brugt, til salg for kr. 25.000. Og det er jo en ganske anden snak. Vi tog tre organister afsted for at se og høre det (vi var Kirsten, Anthon Hansen fra Gødvad og Dybkær Kirker og mig). Vi godkendte orglet til anskaffelse. Det har indtil nu stået i Lødderup Kirke, indtil de kunne få det pibeorgel, som de har ventet på deroppe.

Det elektroniske orgel er glimrende, passer lige til os. Dertil kommer fragt herned, bortskaffelse af det gamle orgel og en flytning af den nuværende orgelfacade ned til bagvæggen på pulpituret. Vi vil altså stadigvæk kigge op på noget, der ligner et rigtigt orgel. Orgelpiberne har en gang klinget, det kan man forvisse sig om ved at blæse ind i en af dem. Jeg tror, at det er fra et gammelt orgel i vores kirke.

Menighedsrådet beder derfor om, at I vil støtte op om en indsamling til hjælp til anskaffelse af dette instrument.

På vegne af menighedsrådet
- Sisse Lunøe

Konto: 4183-0005001471
Indsamlingsnummer: 108